wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Wyniki naboru:

Data: Tytuł: Autor:
2019-11-21 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-11-07 Informacja o wyniku naboru - Radaca Prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-11-07 Komunikat w sprawie naboru - Inspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-10-24 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-10-15 Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Referacie Administracyjnym
2019-10-11 Komunikat w sprawie naboru - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-09-27 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2019-09-26 Informacja o wyniku naboru - Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Lidia Brózda
2019-09-23 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Lidia Brózda
2019-09-23 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat I Lidia Brózda
2019-09-18 Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat II Małgorzata Filipek
2019-09-10 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-09-10 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie ds. kadr Małgorzata Filipek