wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Lidia Brózda Kierownik Referatu (AK/KierRef)
Małgorzata Monika Filipek Sekretarz Gminy (AK/Sekretarz)
Włodzimierz Galimski Kierownik Referatu (GP/KierRef)
Janusz Janik Kierownik Referatu (SG/KierRef)
Elwira Jędrzejczyk Kierownik Referatu (OF/KierRef)
Konrad Patrycjusz Koc Wójt Gminy Bełchatów (AK/Wójt)
Sławomir Kuśmierek Kierownik Referatu (OG/KierRef)
Anna Lewandowska Koordynator ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC/Koord)
Jan Polak Radca prawny - koordynator Zespołu Radców Prawnych (ZP/RadcaPr/1)
Iwona Justyna Pole Skarbnik Gminy (BF/Skarbnik)
Agnieszka Soboń Koordynator Zespołu Spraw Obywatelskich (OS/Koord)
Zofia Szumigaj-Grochocka Dyrektor (AK/Dyr)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Agnieszka Adamczyk Inspektor ds. podatku (BF/Insp/8)
Kamila Bednarz Inspektor ds. podatku (BF/Insp/8)
Michał Bogacki Inspektor ds. nadzoru inwestycji (IZ/Insp/3)
Lidia Brózda Kierownik Referatu (AK/KierRef)
Kamila Dłubakowska Inspektor ds. obrony cywilnej (OC/Insp/1)
Agnieszka Dżugaj Inspektor ds. księgowości podatkowej (BF/Insp/9)
Małgorzata Monika Filipek Sekretarz Gminy (AK/Sekretarz)
Włodzimierz Galimski Kierownik Referatu (GP/KierRef)
Justyna Górecka Pomoc administracyjna (OC/PomAdm/1)
Janusz Janik Kierownik Referatu (SG/KierRef)
Olga Jaros Inspektor ds. admnistracji i obsługi Rady Gminy (AK/Insp/5)
Elwira Jędrzejczyk Kierownik Referatu (OF/KierRef)
Konrad Patrycjusz Koc Wójt Gminy Bełchatów (AK/Wójt)
Halina Kowalska Inspektor ds. zaopatrzenia (OG/Insp/1)
Marzena Kowalska Inspektor ds. kancelaryjnych (AK/Insp/6)
Elżbieta Krauze Inspektor ds. ewidencji ludności (OS/Insp)
Monika Kurowska Radca Prawny (ZP/RadcaPr/2)
Sławomir Kuśmierek Kierownik Referatu (OG/KierRef)
Anna Lewandowska Koordynator ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC/Koord)
Damian Marczewski Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych (IZ/Insp/2)
Bogumiła Miłosz Inspektor ds. administracji i archiwum (AK/Insp/7)
Adrian Zenon Ostrowski Starszy informatyk (AK/Inform/1)
Wioleta Piec Inspektor ds. księgowości i płac (BF/Insp/7)
Danuta Pieczara Specjalista ds. gospodarki komunalnej (SG/Spec/1)
Jan Polak Radca prawny - koordynator Zespołu Radców Prawnych (ZP/RadcaPr/1)
Strona 1 z 2 (35 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Agnieszka Adamczyk Inspektor ds. podatku (BF/Insp/8)Referat Budżetu i Finansów
Kamila Bednarz Inspektor ds. podatku (BF/Insp/8)Referat Budżetu i Finansów
Michał Bogacki Inspektor ds. nadzoru inwestycji (IZ/Insp/3)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lidia Brózda Kierownik Referatu (AK/KierRef)Referat Administracyjno-Kadrowy
Kamila Dłubakowska Inspektor ds. obrony cywilnej (OC/Insp/1)Zespół ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Agnieszka Dżugaj Inspektor ds. księgowości podatkowej (BF/Insp/9)Referat Budżetu i Finansów
Małgorzata Monika Filipek Sekretarz Gminy (AK/Sekretarz)Sekretarz
Włodzimierz Galimski Kierownik Referatu (GP/KierRef)Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Justyna Górecka Pomoc administracyjna (OC/PomAdm/1)Zespół ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Janusz Janik Kierownik Referatu (SG/KierRef)Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Olga Jaros Inspektor ds. admnistracji i obsługi Rady Gminy (AK/Insp/5)Referat Administracyjno-Kadrowy
Elwira Jędrzejczyk Kierownik Referatu (OF/KierRef)Referat Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych
Konrad Patrycjusz Koc Wójt Gminy Bełchatów (AK/Wójt)Wójt Gminy Bełchatów
Halina Kowalska Inspektor ds. zaopatrzenia (OG/Insp/1)Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Marzena Kowalska Inspektor ds. kancelaryjnych (AK/Insp/6)Referat Administracyjno-Kadrowy
Elżbieta Krauze Inspektor ds. ewidencji ludności (OS/Insp)Zespół Spraw Obywatelskich
Monika Kurowska Radca Prawny (ZP/RadcaPr/2)Zespół Radców Prawnych
Sławomir Kuśmierek Kierownik Referatu (OG/KierRef)Referat Organizacyjno-Gospodarczy
Anna Lewandowska Koordynator ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC/Koord)Zespół ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Damian Marczewski Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych (IZ/Insp/2)Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Bogumiła Miłosz Inspektor ds. administracji i archiwum (AK/Insp/7)Referat Administracyjno-Kadrowy
Adrian Zenon Ostrowski Starszy informatyk (AK/Inform/1)Referat Administracyjno-Kadrowy
Wioleta Piec Inspektor ds. księgowości i płac (BF/Insp/7)Referat Budżetu i Finansów
Danuta Pieczara Specjalista ds. gospodarki komunalnej (SG/Spec/1)Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Jan Polak Radca prawny - koordynator Zespołu Radców Prawnych (ZP/RadcaPr/1)Zespół Radców Prawnych
Strona 1 z 2 (35 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Monika Zerka (Dyrektor)   2019-09-30
   Julita Ewelina Najgebauer (Dyrektor)   2019-09-30
   Grażyna Zamolska (Dyrektor)   2019-09-30
   Anna Kamieniak (Dyrektor GCK)   2019-09-02
   Anna Kamieniak (Dyrektor GCK)   2019-09-02
   Małgorzata Jadwiga Stypa   2019-09-02
   Grażyna Zamolska (p.o.Dyrektor Gminnego Przedszkola w Domiechowicach)   2019-09-02
   Beata Sejdija (Wicedyrektor)   2019-09-02
   Beata Sejdija (Wicedyrektor)   2019-09-02
   Aleksandra Pakuła (p.o dyrektora SP w Dobrzelowie)   2019-09-02
   Agnieszka Łukjanow (Wicedyrektor)   2019-08-26
   Tamara Bogusława Gołuch-Wolna (Wicedyrektor)   2019-06-30
   Tamara Bogusława Gołuch-Wolna (Wicedyrektor)   2019-03-14
   Anna Marianna Kumor (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)   2019-02-07
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002