wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-04-202018-05-04Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 215/1, 215/3 i 215/13 obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów."
2018-04-202018-05-04Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 747/4, 746/4 i 748/2 obręb 41 Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów."
2018-04-202018-05-04Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV w jej śladzie z budową elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 233/7, 237 i 234/8 obręb 3 Bukowa, gmina Bełchatów."
2018-04-172018-05-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 640/22, 640/41 i 640/44 obręb 26 Oleśnik, gmina Bełchatów."
2018-04-172018-05-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działce nr ewid. 307/1 obręb 35 Wola Mikorska-Zalesna, gmina Bełchatów."
2018-01-162018-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
2017-05-24 Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.
2017-05-24 Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat w 2016 r.
2014-09-24 Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 224/5, 224/11, 220/1 i 17, obręb 15 Korczew, gmina Bełchatów".
2014-05-28 Wykaz osób, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2013 r.
Strona 1 of 2 (16 ogłoszeń)Poprzednia[1]2Następna