wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-10-112018-10-25Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 11/33, 11/30 i 11/25 obręb 4 Dobiecin (arkusz 4), gmina Bełchatów."
2018-10-05 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprawadzania ścieków na terenie Gminy Bełchatów
2018-10-042018-10-18Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "Przebudowa istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w jej śladzie z budową elektroenergetycznej linii kablowej na działkach o nr ewid. 812 obręb Kurnos II, oraz 231/4 i 231/6, obręb Oleśnik, gmina Bełchatów."
2018-10-042018-10-18Obwieszczenie Wójta Gminy Belchatów o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów"
2018-10-042018-10-18Postanowienie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów"
2018-10-042018-10-18Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach pzred wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1914E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Augustynów"
2018-10-042018-10-18Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 40/1, 38, 35 i 39/2 obręb Bukowa, gmina Bełchatów."
2018-10-042018-10-18Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 262 obręb 11 Józefów, oraz 36/3 i 36/5 obręb 20 Ławy, gmina Bełchatów."
2018-10-032018-10-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid. 169, 453/1, 453/2, 453/3, 453/4, 453/5, 453/6, 453/7, 453/8, 453/9, 453/10, 453/11, 453/12, 453/13, 453/14, 453/15 i 186/2 obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów."
2018-10-022018-10-16Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid.212 obręb Kurnos I, oraz 742/3 i 678 obręb Kurnos II,, gmina Bełchatów."
Strona 1 of 3 (29 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna