wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-232019-09-06Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 40/8, 35, 38, 40/4 i 43/7 obręb 3 Bukowa, gmina Bełchatów.
2019-08-232019-09-06Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE Dn 90/63/40 mm i długości ok. 2845 mb, na działkach nr ewid. 761/1, 769, 871/1, 806/1, 11/5, 163/7, 164/10, 164/16 i 164/17 obręb 6 Domiechowice, gmina Bełchatów."
2019-08-202019-09-03Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, gm. Bełchatów – oświetlenie działki drogowej nr ewid. 240 w miejscowości Józefów, gm. Bełchatów. Inwestycja ma być zlokalizowana na działkach nr ewid. 85/2, 240, 84 i 83 obręb 11 Józefów, gmina Bełchatów."
2019-08-202019-09-03Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 71/11, 62/1 i 43/8 obręb 30 Postękalice, gmina Bełchatów."
2019-08-202019-09-03Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr. BEL1010 C, wraz z wewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. 175, obr. Zawady, gm. Bełchatów."
2019-08-162019-08-30Informacja Wojewody Łódzkiego o zgromadzonym materiale dowodowym w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania - działka o nr ewid. 46/1, obreb Kalisko-Kąsie
2019-08-162019-08-30Informacja Wojewody Łódzkiego o zgromadzonym materiale dowodowym w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania - działki o nr ewid. 10/1, 22/1 oraz 60/1, obręb Kalisko-Kąsie
2019-05-302020-01-15Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz ulg, odroczeń, umorzeń w 2018 r.
2019-03-19 Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów
2019-01-232019-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Strona 1 of 3 (27 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna