wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-01-192018-02-02Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kałdunach i Dobrzelowie.
2018-01-162018-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
2018-01-152018-02-15Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 212/6 obręb Podwody Kolonia
2018-01-122018-02-14Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 212/3 obręb Podwody Kolonia
2018-01-112018-02-13Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 212/2 obręb Podwody Kolonia
2018-01-102018-02-12Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 98/15 obręb Kurnos Drugi
2018-01-092018-02-09Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 98/14 obręb Kurnos Drugi
2018-01-092018-01-23Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie wytwórni mas bitumicznych oraz instalacji do produkcji betonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 185, 189/1, 190/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1, obręb Kałduny, gmina Bełchatów.
2018-01-092018-01-23Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 19/2, 19/5 i 45 obręb 39 Zawady, gmina Bełchatów."
2018-01-082018-02-08Przetarg ustny nieograniczony dla dz. 98/12 obręb Kurnos Drugi
Strona 1 of 3 (23 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna