wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-07-192018-08-02Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 79/1, 83/5 i 381 obręb 1 Adamów, gmina Bełchatów."
2018-07-182018-08-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 311/23, 311/22, 720/11, 720/12, 720/15 i 720/16 obręb 41 Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów."
2018-07-182018-08-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 191/3, 191/4 i 191/5 obręb 14 Kielchinów, gmina Bełchatów."
2018-07-182018-08-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 601/1 obręb 41 Zdzieszulice Górne i 105 obręb 40 Zdzieszulice Dolne, gmina Bełchatów."
2018-07-182018-08-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 826/1 i 829/2 obręb 21 Łękawa, gmina Bełchatów."
2018-07-172018-07-31Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych, na działce nr ewid. 296/9 obręb 35 Wola Mikorska-Zalesna, gmina Bełchatów."
2018-07-172018-07-31Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 47/1, 169, 214/3 i 215/1 obręb 19 Ludwików, gmina Bełchatów."
2018-07-162018-07-30Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: "rozbudowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 184 obręb 13 Kałduny i 95 obręb 5 Dobrzelów, gmina Bełchatów."
2018-07-132018-07-27Obwieszczenie SKO w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania decyzji z dnia 11 lipca 2018 r. znak: KO.461-20/18 mocą której umorzono postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Bełchatów z dnia 22 września 2017 r. znak: GP.6220.1.2016
2018-07-112018-07-25Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV, na działkach nr ewid. 144, 421/1, 221/2, 220/2 i 220/3 obręb 28 Podwody Kolonia, gmina Bełchatów."
Strona 1 of 4 (39 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna