wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-12-182020-01-01Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o zawiadomieniu stron postępowania o przedłożeniu raportu i wystąpieniu do organów o wydanie uzgodnienia warunków realizacji i opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ĄRozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - BełchatówÓ
2019-12-182020-01-17Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dotyczącego postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ĄRozbudowie drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Zelów - Bełchatów
2019-12-132020-01-08Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bełchatów.
2019-12-102019-12-19Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bełchatów.
2019-12-062019-12-20Decyzja 1/2019 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 6 grudnia 2019 r. nakazującą usunięcie odpadów z działek o nr ewidencyjnych 1/16, 240, 386, obręb Zawady, gmina Bełchatów
2019-12-062019-12-20Zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów z działek o nr ewidencyjnych 1/16, 240, 386, obręb Zawady, gmina Bełchatów
2019-12-052019-12-19Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1910E na długości ok. 420m (kolektor średnicy DN315-500 ze studniami rewizyjnymi betonowymi, przykanalikami DN200 i wpustami deszczowymi) z wylotem do rowu przydrożnego, na działce nr ewid. 341 obręb 35 Wola Mikorska-Zalesna, gmina Bełchatów."
2019-05-302020-01-15Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz ulg, odroczeń, umorzeń w 2018 r.
2019-03-19 Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów
2019-01-232019-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Strona 1 of 3 (27 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna