wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-08-052020-08-19Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o zawiadomieniu stron postępowania o przedłożeniu uzupełnienia raportu i wystąpieniu do organów o wydanie uzgodnienia warunków realizacji i opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ĄBudowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Łękawa dz. 619, gm. Bełchatów, powiat bełchatowski, woj. ŁódzkieÓ.
2020-08-042020-09-02Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ĄBudowa budynku inwentarskiego w skład którego wchodzą: zespół 12-stu sektorów o planowanej obsadzie 2611 sztuk kur niosek każdy, ogrody zimowe, pakownia z częścią socjalną, wiata magazynowa. Budowa mieszalni pasz w skład której wchodzą: budynek technologiczny mieszalni pasz, instalacja technologiczna, dwa silosy zbożowe o pojemności do 130 m3 każdy, cztery silosy zbożowe o pojemności do 55 m3 każdy, trzy silosy paszowe o pojemności do 35 m3 każdy, jeden silos na materiały o pojemności do 50 m3 . Budowa brodzika dezynfekcyjnego. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o poj. min. 10 m3. Budowa czterech zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o łącznej pojemności min 40 m3. Budowa podziemnego zbiornika ppoż. o poj. 150 m3 wraz z przelewem awaryjnym i wylotem do rowu odwadniającego. Budowa zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrycznejÓ, planowanego na działkach nr ewid. 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/12, 69/13, obręb Teresin gm. Drużbice.
2020-07-302020-08-06Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ĄBudowie 10 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjnaÓ, na działce o nr ewid. 95/4, obręb Postękalice Kolonia, gm. Bełchatów
2020-07-302020-08-13Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o zawiadomieniu stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ĄBudowie 10 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną tj. instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjnaÓ, na działce o nr ewid. 95/4, obręb Postękalice Kolonia, gm. Bełchatów
2020-07-302020-09-02Ogloszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 167/4, obręb Mokracz
2020-07-302020-09-02Ogloszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr 201/1, obręb Ludwików
2020-07-302020-09-02Ogloszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o nr 47/3 oraz 47/6, obręb Kałduny
2020-07-272020-08-10Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 152/8 i 152/9 obręb 39 Zawady, gmina Bełchatów."
2020-07-272020-08-10Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, przebudowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, oraz elektroenergetycznej linii napowietrznej 15kV, na działkach nr ewid. 103 i 423 obręb 16 Księży Młyn, oraz 550/1, 551/1, 552/1, 553/1, 554/1, 555/1, 556/1, 575/1, 576/1, 577/1, 578/1, 579/1, 580/1, 581/1, 582/1, 583 i 589/1 obręb 26 Oleśnik, gmina Bełchatów."
2020-07-272020-08-10Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 178/4 obręb 5 Dobrzelów, gmina Bełchatów."
Strona 1 of 4 (40 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna