wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
7/2020 2020-01-17 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020 – 2022 NIE Uchwalony obowiązujący
6/2020 2020-01-14 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
5/2020 2020-01-14 w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
4/2020 2020-01-14 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Zalesna NIE Uchwalony obowiązujący
3/2020 2020-01-14 w sprawie określenia procedury przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej NIE Uchwalony obowiązujący
2/2020 2020-01-07 w sprawie ustalenia wysokości stałych zaliczek na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
1/2020 2020-01-07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
191/2019 2019-12-31 zmieniające Zarządzenie Nr 187/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminy Bełchatów działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) NIE Uchwalony obowiązujący
190/2019 2019-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
189/2019 2019-12-31 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
188/2019 2019-12-31 w sprawie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego na 2020r. NIE Uchwalony obowiązujący
187/2019 2019-12-23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gminy Bełchatów działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) NIE Uchwalony obowiązujący
186/2019 2019-12-20 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bełchatów w dniu 31 grudnia 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
185/2019 2019-12-17 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Bełchatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 NIE Uchwalony obowiązujący
184/2019 2019-12-17 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia