wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
152/2019 2019-10-17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
150/2019 2019-10-11 w sprawie wyboru sołtysa w sołectwie Wola Kruszyńska NIE Uchwalony obowiązujący
149/2019 2019-10-11 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie oraz dzierżawę/najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
148/2019 2019-10-07 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
147/2019 2019-10-02 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Administracyjnym w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
146/2019 2019-09-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
145/2019 2019-09-27 zmieniające Zarządzenie Nr 111/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bełchatów za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury NIE Uchwalony obowiązujący
144/2019 2019-09-25 w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Bełchatów dla nauczycieli NIE Uchwalony obowiązujący
143/2019 2019-09-25 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
142/2019 2019-09-19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
141/2019 2019-09-19 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
140/2019 2019-09-16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Bełchatów - Etat II NIE Uchwalony obowiązujący
139/2019 2019-09-16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Bełchatów - Etat I NIE Uchwalony obowiązujący
138/2019 2019-09-16 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bełchatów na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
137/2019 2019-09-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia