wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
107/2019 2019-08-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
106/2019 2019-08-06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
105/2019 2019-08-06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
104/2019 2019-08-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Niedyszynie NIE Uchwalony obowiązujący
103/2019 2019-08-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Kurnosie Drugim NIE Uchwalony obowiązujący
102/2019 2019-08-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Janowie NIE Uchwalony obowiązujący
101/2019 2019-08-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Łękawie NIE Uchwalony obowiązujący
100/2019 2019-08-01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
97/2019 2019-07-25 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
99/2019 2019-07-23 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Referacie Administracyjnym w Urzędzie Gminy Bełchatów NIE Uchwalony obowiązujący
96/2019 2019-07-23 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach NIE Uchwalony obowiązujący
95/2019 2019-07-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
94/2019 2019-07-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach NIE Uchwalony obowiązujący
93/2019 2019-07-23 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego NIE Uchwalony obowiązujący
92/2019 2019-07-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: ĄPrzebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości DobrzelówÓ NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia