wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje o Uchwale numer: XXIII/206/2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Numer: XXIII/206/2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-06-07
Data wejścia w życie: 2017-06-07
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [207,11 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-06-13

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-06-13
Data udostępnienia informacji 2017-06-13