wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje o Uchwale numer: VI/72/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019Ó.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: przyjęcia ĄGminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019Ó.
Numer: VI/72/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-05-20
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Rolnictwo, lesnictwo, lowiectwo
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Produkcja rolna i zwierzęca, kontrola jakości gleb
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
Uchwała Treść uchwały [189,8 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-05-26

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2019-05-26
Data udostępnienia informacji 2019-05-26