wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Informacje o Uchwale numer: XXVII/214/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Numer: XXVII/214/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-12-16
Data wejścia w życie: 2021-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Data publikacji: 2020-12-17
Miejsce publikacji: Dz. U. W. Ł z dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 7039
Uchwała Treść uchwały [511,93 KB], data ogłoszenia pliku: 2020-12-17

 Załączniki

1 [1,82 MB] , data ogłoszenia pliku: 2020-12-18 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Pawlak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aleksandra Bartkowiak
Data wytworzenia informacji 2020-12-17
Data udostępnienia informacji 2020-12-17