wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Książka Adresowa urzędu

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko 
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
 
Stanowisko pracy 
Numery telefonów 
Numer pokoju 
Aleksandra Jadwiga BartkowiakReferat finansowyStanowisko ds. budżetowych 8
ANNA BEDNAREKReferat finansowystanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych 11
HALINA BOROWIECReferat organizacyjnystanowisko ds. rolnych 9
Ewa Sylwia CybułkaSekretarz GminySekretarz Gminy  
JADWIGA DRZAZGAReferat finansowyStanowisko ds. budżetowych 8
KRZYSZTOF PAWEŁ KAMIENIAKSekretarz GminySekretarz Gminy 1
Marek ŁopataReferat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntamistanowisko ds budownictwa i planowania przestrzennego 14
GRZEGORZ Sławomir OWCZAREKReferat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntamistanowisko ds gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  13
Monika Anna PawlakReferat organizacyjnystanowisko ds. Rady Gminy 24
ALINA SKRZYDLEWSKAReferat organizacyjnystanowisko ds. oświaty 6
MAŁGORZATA WACŁAWA SZYMAŃSKAReferat finansowystanowisko ds podatkowych 5
ALICJA BARBARA UCIŃSKAReferat finansowystanowisko ds kasowych 4
MARIA KRYSTYNA WLAZŁOWSKAReferat finansowystanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych 11
Dariusz Paweł WoźniakWójt GminyWójt Gminy043 6766028
17