wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O WYBRANEJ OSOBIE

Imię i nazwisko: Alina Skrzydlewska
Telefon komórkowy:
Telefon: 043 6766045
Fax: 043 6766290
Adres e-mail:
Stanowisko służbowe: Inspektor
Komórka organizacyjna: Referat administracyjno gospodarczy
Pełnina funkcja w zespole Redakcyjnym BIP: Osoba spoza zespołu redakcyjnego BIP
Adres: Urząd Gminy Rusiec 97-438 Rusiec Wieluńska 35 6766011, 6766045, 6766028, 6766291,6766292,6766293,6766044 fax 0-43 6766290