wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat organizacyjny
Nazwa skrócona:
Symbol: OR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska 35
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Gminy
Dni i godziny pracy: Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

 Kadra kierownicza:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Wykaz miejsc do bezpłatnego plakatowania
 • Planowana obwodnica Ruśca
 • KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu o składzie Komisji i czasie jej pracy
 • KOMUNIKAT Powiatowej Komisji Wyborczej w Bełchatowie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi
 • Komisje Obwodowe
 • OBWIESZCZENIE GKW w Ruścu z dnia 14 października 2006
 • OBWIESZCZENIE GKW w Ruścu z dnia 14.10.2006r.
 • OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania
 • LOSOWANIE SKŁADÓW DO OKW
 • INFORMACJA Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie i siedzibie
 • WYBORY 12 listopada 2006r.
 • XVI SESJA RADY GMINY RUSIEC
 • Informacja o XXIX Sesji rady Gminy, która odbędzie się 19 listopada 2009 r. o godz. 10.00
 • Informacja o planowanej XXXIII Sesji Rady Gminy Rusiec
 • WYBORY NA PREZYDENTA 2010 r.
 • Uchwały w sprawie podziału gminy Rusiec na okręgi i obwody
 • XXXVI Sesja
 • XXXVII Sesja Rady Gminy Rusiec
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
 • Konsultacje społeczne - Na podstawie uchwały Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji".
 • Informacje o planowanych Sesjach Rady Gminy Rusiec
 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Rusiec.
 • Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Rusiec pow. bełchatowski, woj. łódzkie,obręb geodezyjny Dąbrowa Rusiecka.
 • INFORMACJA w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • OGŁOSZENIE O STAWKACH WODY
 • Podział gminy Rusiec na okręgi wyborcze
 • OGŁOSZENIE o stawkach wody
 • Informacja o planowanej Sesji Rady Gminy Rusiec
 • Podział Gminy Rusiec na obwody głosowania
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
 • Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji publicznych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rusiec"
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rusiec
 • Nabór na wolne stanowisko pracy
 • Nabór na wolne stanowisko pracy
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Informacja o wynikach naboru
 • Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku
 • Informacja o wynikach naboru - Zastępca Kierownika USC
 • Nabór na wolne stanowisko - kierowca autobusu szkolnego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu
 • Konsultacje społeczne "Strategia Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2014-2020"
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w spr. zwołania I Sesji Rady Gminy Rusiec
 • Zaproszenie dla radnych na I Sesję
 • Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów
 • Informacja w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019
 • Zaproszenie na Sesję Rady Gminy
 • XI Sesja Rady Gminy Rusiec
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego
 • Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w spr. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rusiec
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ruścu
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rusiec
 • XXVI Sesja Nadzwyczajna
 • XV Sesja Rady Gminy Rusiec
 • Sesja IX
 • Uchwała Nr XXXIII/274/2018
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi
 • Wybieram wybory
 • Informacja w spr. przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-10
Data udostępnienia informacji 2003-12-10