wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Doradca Wójta
Nazwa skrócona: Doradca Wójta
Symbol: DW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy:
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. uczestnictwo w naradach i spotkaniach z udziałem Wójta - sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
2. analiza projektów umów zawieranych przez Gminę,
3. doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków przez Wójta Gminy,
4. opracowywanie projektów pism i innych dokumentów,
5. współdziałanie z komórkami Urzędu Gminy i podległymi jednostkami w zakresie przekazywania informacji wynikających z organizowanych narad i spotkań.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-10-18
Data udostępnienia informacji 2011-10-18