wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Kierownik Referatu Finansowego
Nazwa skrócona: Kierownik Referatu Finansowego
Symbol: KRF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy w Ruścu
Wieluńska
Rusiec 97-438
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: 7.30 - 15.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad Referatem Finansowym Urzędu Gminy Rusiec.

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu Finansowego

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - konsultacje do projektu "Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015"

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-10-18
Data udostępnienia informacji 2011-10-18