wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-02-172021-03-03OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z posadowieniem złącza kablowo-pomiarowego w celu zasilania w energię elektryczną dz, nr ew. 541/5 na fragmencie działek nr ewid. 560/3, 559, 548, 517, 541/5 obręb 0005 Dąbrowa Rusiecka, gmina Rusiec.
2021-02-162021-03-02OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną przewidzianą do realizacji na działce nr 92/1 obręb geodezyjny Wola Wiązowa, gmina Rusiec dla inwestora BROMEX Poland Sp. z o.o., Sp. k., Wola Wiązowa 83, 97-438 Rusiec.
2021-02-152021-03-01OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, gmina Rusiec wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 1007 obręb geodezyjny 0005 Dąbrowa Rusiecka, gmina Rusiec.
2020-12-10 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2020-11-12 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
2020-09-17 decyzja WGR - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2020-02-21 XV Sesja Rady Gminy
2019-05-29 Protokół z otwarcia ofert 27.05.2019 r.
2019-05-17 Protokół z otwarcia ofert
2019-05-17 Zarządzenie Nr 41/2019
Strona 1 of 11 (102 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna