wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-08-212019-09-04OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach ewid. nr 1513, 1274/6 obręb geodezyjny Rusiec, gmina Rusiec dla Inwestora Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.
2019-08-202019-09-03OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Rusiec I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na dz. ewid. nr 1600/1 obręb geodezyjny Rusiec, gmina Rusiec.
2019-08-122019-09-02OBWIESZCZENIE o sprostowaniu na żądanie strony oczywistej omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i reorganizacji zakładu produkcji artykułów spożywczych i karm dla zwierząt pochodzenia roślinnego w Ruścu przy ul. Wieluńskiej 12A przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 852/1, 852/3, 853/1, 854/11, 859/5, 859/6, 863/2, 863/4, 864/4, 864/6, 865/4, 865/6 oraz na części działek o nr ewid. 850/1, 851 obręb geodezyjny Rusiec, gmina Rusiec.
2019-08-092019-08-31Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę/likwidację rowu obręb Dęby Wolskie
2019-08-092019-08-31Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę/likwidację rowu obręb Rusiec
2019-05-29 Protokół z otwarcia ofert 27.05.2019 r.
2019-05-17 Protokół z otwarcia ofert
2019-05-17 Zarządzenie Nr 41/2019
2019-05-17 Regulamin przeprowadzenia przetargu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2019-05-17 Oświadczenie - załącznik Nr 1 do Regulaminu
Strona 1 of 11 (101 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna