wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-10-132017-10-27OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia p.n. "Budowa zbiornika azotu wraz z parownicą atmosferyczną i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu PAMAPOL S.A. w Ruścu".
2017-09-29 Informacja dotycząca otrzymanego dofinansowania w ramach zadania pn.: " Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2017 roku." udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2017-06-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rusiec
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Zarzadzenie Nr14/2017
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Regulamin
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 2 do zarządzenia - Ogłoszenie
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 3 do zarządzenia - Umowa sprzedaży
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Opinia rzeczoznawcy
2017-04-05 Wyniki otwartego konkusru ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec".
Strona 1 of 6 (53 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna