wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-17 Konkurs Wybieram Wybory
2019-01-17 Regulamin konkursu
2019-01-17 Zgłoszenie do konkursu
2019-01-112019-01-25OBWIESZCZENIE o otrzymanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego na dz. o nr ewid. 238 przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 172, 219, 238 obręb Rusiec, gmina Rusiec.
2018-12-10 INFORMACJA o dofinansowaniu dla zadania pn. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2018 roku z terenu Gminy Rusiec.
2018-11-09 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi
2018-08-17 Konkurs na inwestora do budowy mieszkań w Ruścu
2018-08-17 Konkurs na inwestora do budowy mieszkań w Ruścu ( Formularz ofertowy, program inwestycyjny )
2018-04-27 Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Rusiec za 2017 rok.
2018-03-26 Uchwała RGR w sprawie podziału Gminy Rusiec na obwody głosowania
Strona 1 of 7 (64 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567Następna