wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-12-112017-12-21XXX Sesja
2017-11-302017-12-14OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN oraz złącza kablowo – pomiarowego w celu zasilenia działek o nr ewid. 157 i 158 w miejscowości Rusiec, gmina Rusiec przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 157, 158, 138 oraz 117/6 obręb Rusiec, gmina Rusiec.
2017-11-15 INFORMACJA o dofinansowaniu dla zadania pn. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2017 roku z terenu Gminy Rusiec.
2017-10-31 Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
2017-09-29 Informacja dotycząca otrzymanego dofinansowania w ramach zadania pn.: " Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rusiec w 2017 roku." udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2017-06-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rusiec
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Zarzadzenie Nr14/2017
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Regulamin
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 2 do zarządzenia - Ogłoszenie
Strona 1 of 6 (56 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna