wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-05-262020-06-09OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej na działce ewid. nr 227 obręb geodezyjny Dęby Wolskie, gmina Rusiec.
2020-05-252020-06-08OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni słonecznych "Annolesie I-II" o mocy do 2MW (2x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 137, 158 obręb geodezyjny Annolesie, gmina Rusiec.
2020-02-21 XV Sesja Rady Gminy
2019-05-29 Protokół z otwarcia ofert 27.05.2019 r.
2019-05-17 Protokół z otwarcia ofert
2019-05-17 Zarządzenie Nr 41/2019
2019-05-17 Regulamin przeprowadzenia przetargu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2019-05-17 Oświadczenie - załącznik Nr 1 do Regulaminu
2019-05-17 Ogłoszenie o przetargu - Załącznik nr 2 do Zarządzenia
2019-05-17 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
Strona 1 of 10 (98 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678910Następna