wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Rusiec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-212017-07-05OBWIESZCZENIE o otrzymanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 557, 558, 559 i 560/3 obręb Dąbrowa Rusiecka, gmina Rusiec.
2017-06-212017-07-05OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN, budowie szafki kablowej, mufy przelotowej oraz złącza kablowo – pomiarowego w celu zasilenia działek o nr ewid. 526 i 525/2 w miejscowości Prądzew, gmina Rusiec przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 525/2 i 526 obręb Prądzew, gmina Rusiec oraz na działkach o nr ewid.: 53/1 i 53/2 obręb Wola Wiązowa, gmina Rusiec.
2017-06-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Rusiec - taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rusiec
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Zarzadzenie Nr14/2017
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Regulamin
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 2 do zarządzenia - Ogłoszenie
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Załącznik Nr 3 do zarządzenia - Umowa sprzedaży
2017-04-05 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA Superb II 2.0 TDI-CR Opinia rzeczoznawcy
2017-04-05 Wyniki otwartego konkusru ofert "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec".
Strona 1 of 6 (53 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna