wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: VII/70/15

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr VII/70/15 Rady Gminy Cdry Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Numer: VII/70/15
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-06-30
Data wejścia w życie: 2015-08-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji: 2015-08-13
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 13 sierpnia 2015 r., poz. 2584
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2584
Uchwała Treść uchwały [55,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2015-07-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Krystyna Barczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Bzdzikot
Data wytworzenia informacji 2015-07-02
Data udostępnienia informacji 2015-07-02