wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/294/18

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXVIII/294/18 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela
Numer: XXXVIII/294/18
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2018-03-16
Data wejścia w życie: 2018-09-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Szkolnictwo podstawowe
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Szkolnictwo podstawowe
Data publikacji: 2018-04-12
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. poz. 1467
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1467
Uchwała Treść uchwały [21,38 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-03-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Gutiar-Karolak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Gierszewska
Data wytworzenia informacji 2018-03-20
Data udostępnienia informacji 2018-03-20