wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/305/18

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXVIII/305/18 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Numer: XXXVIII/305/18
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2018-03-16
Data wejścia w życie: 2018-03-16
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Administracja publiczna (wybory, referenda, spisy powszwchne, odznaczenia)
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Data publikacji: 2018-04-10
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. poz. 1424
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1424, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze - ogłoszone 4 czerwca 2018 r.
Uchwała Treść uchwały [31,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2018-03-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Gutiar-Karolak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Elżbieta Prymaczek
Data wytworzenia informacji 2018-03-20
Data udostępnienia informacji 2018-03-20