wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: IV/25/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY CEDRY WIELKIE Z DNIA 28 MARCA 2019 R. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie
Numer: IV/25/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-28
Data wejścia w życie: 2019-05-28
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Data publikacji: 2019-05-14
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.05.2019 r.
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2309
Uchwała Treść uchwały [35,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-04-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Gutiar-Karolak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Irla
Data wytworzenia informacji 2019-04-02
Data udostępnienia informacji 2019-04-02