wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: IV/30/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela
Numer: IV/30/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-03-28
Data wejścia w życie: 2019-05-28
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Edukacja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Szkolnictwo podstawowe
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Szkolnictwo podstawowe
Data publikacji: 2019-05-14
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.05.2019 r.
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2311
Uchwała Treść uchwały [19,79 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-04-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Gutiar-Karolak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Makrucka
Data wytworzenia informacji 2019-04-02
Data udostępnienia informacji 2019-04-02