wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XVI/131/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR XVI/131/2020 RADY GMINY CEDRY WIELKIE Z DNIA 1 LIPCA 2020 R. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numer: XVI/131/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-07-01
Data wejścia w życie: 2020-10-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona środowiska
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka odpadami, wysypiska śmieci, unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Data publikacji: 2020-08-08
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08.08.2020 r. poz. 3484
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3484
Uchwała Treść uchwały [80,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2020-07-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Irla
Data wytworzenia informacji 2020-07-14
Data udostępnienia informacji 2020-07-14