wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXVII/210/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała nr XXVII/210/09 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 18 września 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach; Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przystąpienia Gminy Cedry Wielkie do budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach; Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna
Numer: XXVII/210/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-09-18
Data wejścia w życie: 2009-09-18
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [30 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-09-21

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-09-21
Data udostępnienia informacji 2009-09-21