wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXV/216/13

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała nr XXV/216/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Cedrach Wielkich
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Cedrach Wielkich
Numer: XXV/216/13
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 2013-02-06
Data wejścia w życie: 2013-03-07
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Lecznictwo i ratownictwo medyczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Lecznictwo ambulatoryjne (otwarte)
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): organizacja innych instytucji samorządowych oraz korzystanie z obiektów użyteczności publicznej
Data publikacji: 2013-02-21
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 21 lutego 2013r., poz 1022
Uchwała Treść uchwały [22,78 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-02-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-02-19
Data udostępnienia informacji 2013-02-19