wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy Cedry Wielkie -

Poniedziałek 07.30-15.30
Wtorek 07.30-15.30
Środa 07.30-16.30
Czwartek 07.30-15.30
Piątek 07.30-14.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Samodzielne stanowisko pracy ds.: ochrony środowiska
Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Referat Oświaty Sportu i Rekreacji
Zastępca Skarbnika Gminy
Samodzielne stanowisko pracy ds.: promocji gminy i informatyki
Samodzielne stanowisko pracy ds.: obrotu nieruchomościami
Nadzór nad drogami gminnymi, ochrona zadrzewień, sprawy gospodarcze
Samodzielne stanowisko pracy ds.: inwestycji
Radca Prawny
Biuro Rady Gminy
Samodzielne stanowisko ds.: funduszy strukturalnych UE i spraw obywatelskich
Zastępca kierownika USC
Samodzielne stanowisko ds.: zamówień publicznych, bhP, p-oż, gosp. komunalnalnej
Samodzielne stanowisko ds.: rolnictwa, wod.-kan., zarządzanie kryzysowe, OC
Referat Kancelarii i Obsługi Technicznej Urzędu
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Poniedziałek 7.30 - 15.15
Wtorek 7.30 - 15.15
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.15
Piątek 7.30 - 15.15
Poniedziałek 7.30 - 15.15
Wtorek 7.30 - 15.15
Środa 7.30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.15
Piątek 7.30 - 15.15
Inspektor ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i ochrony środowiska
Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Obsługa Informatyczna
Podinspektor ds. windykacji wierzytelności budżetowej
Inspektor ds. melioracji i zarządzania kryzysowego
Samodzielne stanowisko ds. społeczno komunalnych
Inspektor ds. obywatelskich
Podinspektor ds. płac pracowników oświaty
Inspektor ds. funduszy unijnych/Z-ca kierownika USC
Podinspektor ds. płac pracowników oświaty
Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony środowiska
STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
STANOWISKA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, MELIORACJI I DRÓG GMINNYCH
STANOWISKO DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
STANOWISKO DS. SPOŁECZNO-KOMUNALNYCH
STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY
URZĄD STANU CYWILNEGO
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej