wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)
Eugenia Zofia Mirowska Skarbnik Gminy (Sk)
Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy (SE)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)
Beata Banasiowska Inspektor ds. księgowości budżetowej (KB)
Krystyna Barczak Obsługa Rady Gminy (RG)
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)
Jan Borowiec Podinspektor ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (PZKiOC)
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)
Ewa Czarnul-Kerner Inspektor ds. Ewidecji Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska (OS)
Elżbieta Drozd Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej (PGP)
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. Rady Gminy (RG)
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Ewa Irla Podinspektor ds. komunalno-społecznych i gospodarki odpadami (KSGO)
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS)
Dorota Kleinschmidt Podinspektor ds. Funduszy Unijnych (PFU)
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)
Marzena Kołodziej Sekretarka (SK)
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)
Elżbieta Mieszczak Inspektor ds. obywatelskich (VV)
Eugenia Zofia Mirowska Skarbnik Gminy (Sk)
Renata Nalińska Specjalista ds. płac pracowników oświaty (OS)
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Beata Banasiowska Inspektor ds. księgowości budżetowej (KB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Krystyna Barczak Obsługa Rady Gminy (RG)Biuro Rady Gminy
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Jan Borowiec Podinspektor ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (PZKiOC)STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, MELIORACJI I DRÓG GMINNYCH
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)Zastępca Wójta
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Ewa Czarnul-Kerner Inspektor ds. Ewidecji Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska (OS)Samodzielne stanowisko pracy ds.: ochrony środowiska
Elżbieta Drozd Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej (PGP)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)Samodzielne stanowisko pracy ds.: inwestycji
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)Wójt Gminy
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. Rady Gminy (RG) 
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Ewa Irla Podinspektor ds. komunalno-społecznych i gospodarki odpadami (KSGO) 
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)Obsługa Informatyczna
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS) 
Dorota Kleinschmidt Podinspektor ds. Funduszy Unijnych (PFU)STANOWISKA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Marzena Kołodziej Sekretarka (SK)STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)Referat Oświaty Sportu i Rekreacji
Elżbieta Mieszczak Inspektor ds. obywatelskich (VV)STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Eugenia Zofia Mirowska Skarbnik Gminy (Sk)Skarbnik Gminy
Renata Nalińska Specjalista ds. płac pracowników oświaty (OS)REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Strona 1 z 2 (32 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Radny Gminy
   Anna Moritz (Radny [VIII kadencja])   2018-12-19
   Jarosław Karnat (Radny [VIII kadencja])   2018-12-19
   Alicja Benedyk (Wiceprzewodniczący Rady [VIII kadencja])   2018-12-19
   Dorota Zwolak (Radny [VIII kadencja])   2018-12-19
   Wojciech Mańkiewicz (Radny [VIII kadencja])   2018-12-19
   Grzegorz Nec (Radny [VIII kadencja])   2018-12-18
   Bożena Myszk (Radny [VIII kadencja])   2018-12-18
   Leszek Koszałka (Radny [VIII kadencja])   2018-12-18
   Emilia Cyman (Wiceprzewodniczący Rady [VIII kadencja])   2018-12-18
   Henryk Zięba (Radny [VIII kadencja])   2018-12-17
   Andrzej Kubiak (Radny [VIII kadencja])   2018-12-17
   Maria Pomirska (Radny [VIII kadencja])   2018-12-14
   Jan Pałkowski (Radny [VIII kadencja])   2018-12-12
   Adam Sala (Radny [VIII kadencja])   2018-12-04
   Justyna Słowińska (Przewodniczący Rady [VIII kadencja])   2018-12-03
   Bożena Daszewska (Przewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-20
   Emilia Cyman (Wiceprzewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-17
   Maria Pomirska (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Bożena Tarasiuk (Radny [VII kadencja])   2018-09-17
   Jan Babul (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Alicja Benedyk (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Henryka Dąbrowska (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Jarosław Karnat (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Andrzej Kubiak (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Wojciech Mańkiewicz (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Anna Moritz (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Bożena Myszk (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Justyna Słowińska (Wiceprzewodniczący Rady [VII kadencja])   2018-09-14
   Henryk Zięba (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
   Dorota Zwolak (Radny [VII kadencja])   2018-09-14
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002