wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)
Sylwia Makrucka Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OS)
Elżbieta Prymaczek Sekretarz Gminy (SE)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)
Jan Borowiec Podinspektor ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (PZKiOC)
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)
Ewa Czarnul-Kerner Inspektor ds. Ewidecji Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska (OS)
Elżbieta Drozd Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej (PGP)
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. obywatelskich (VV)
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)
Ewa Irla Podinspektor ds. komunalno-społecznych i gospodarki odpadami (KSGO)
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)
Ewelina Jastrzębska Stanowisko Urzędnicze ds. Funduszy Unijnych (FU1)
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)
Aleksandra Kasperuk Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)
Oliwia Kempińska Inspektor ds. księgowości budżetowej (KB)
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS)
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)
Marzena Kołodziej Obsługa Rady Gminy (RG)
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)
Strona 1 z 2 (34 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Anna Anioł Inspektor ds. windykacji należności budżetowych (BB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Beata Banasiowska Skarbnik Gminy (Sk)Skarbnik Gminy
Anna Bernat Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Irena Bogun Inspektor ds. Płac (PŁ)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Jan Borowiec Podinspektor ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (PZKiOC)STANOWISKO DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, MELIORACJI I DRÓG GMINNYCH
Andrzej Antoni Bożyk Zastępca Wójta Gminy (ZW)Zastępca Wójta
Anna Bzdzikot Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Joanna Cieślik Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej (IG)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Ewa Czarnul-Kerner Inspektor ds. Ewidecji Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska (OS)Samodzielne stanowisko pracy ds.: ochrony środowiska
Elżbieta Drozd Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej (PGP)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Krzysztof Dziaduszewski Główny specjalista ds. Inwestycji (IN)Samodzielne stanowisko pracy ds.: inwestycji
Janusz Stefan Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie (WG)Wójt Gminy
Iwona Gutiar-Karolak Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Zastępca kierownika USC
Iwona Gutiar-Karolak Inspektor ds. obywatelskich (VV)STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
Maria Jolanta Gwizdała Inspektor ds. podatków i opłat (FI p 1)Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Ewa Irla Podinspektor ds. komunalno-społecznych i gospodarki odpadami (KSGO) 
Cezary Jagiełło Informatyk (EV)Obsługa Informatyczna
Ewelina Jastrzębska Stanowisko Urzędnicze ds. Funduszy Unijnych (FU1)STANOWISKA DS. FUNDUSZY UNIJNYCH I GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ
Piotr Jaśniewski Zastępca Wójta Gminy (ZW)Zastępca Wójta
Aleksandra Kasperuk Podinspektor ds. wod-kan i gospodarki mieszkań komunalnych (WKM)REFERAT INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GEODEZJI
Oliwia Kempińska Inspektor ds. księgowości budżetowej (KB)REFERAT FINANSOWO - PODATKOWY
Izabela Klawa Kasjer - Inspektor ds. Podaktu VAT (KS) 
Tadeusz Kollek Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (ZKiOC)Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
Marzena Kołodziej Obsługa Rady Gminy (RG)Biuro Rady Gminy
Maciej Kossakowski Kierownik Referatu Funduszy Unijnych i Zamówień Publicznych (KFU)REFERAT FUNDUSZY UNIJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona 1 z 2 (34 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Izabela Joanna Łęcka (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich)   2020-05-21
   Urszula Mierzwa   2020-05-15
   Dorota Nawrocka (Dyrektor)   2020-05-07
   Piotr Bukowski (Dyrektor)   2020-04-30
   Janina Gruchocka (Dyrektor)   2020-04-30
   Beata Kwiecień (Dyrektor Szkoły)   2020-04-30
   Joanna Stępień   2020-04-30
   Mirosława Matyjas (Dyrektor)   2020-04-22
   Łukasz Żarna (Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich)   2020-03-25
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013