wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVI/133/2020 2020-07-01 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnień w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/132/2020 2020-07-01 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/131/2020 2020-07-01 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/130/2020 2020-07-01 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/128/2020 2020-07-01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Cedry Wielkie dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Cedry Wielkie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/127/2020 2020-07-01 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XVI/126/2020 2020-07-01 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XV/112/2020 2020-05-28 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2020/2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/109/2020 2020-04-16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Cedry Wielkie TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XIV/108/20 2020-04-16 w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XIII/106/2020 2020-02-19 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
XII/98/2020 2020-01-17 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego TAK Uchwalony obowiązujący
XI/94/2019 2019-12-18 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedry Wielkie na rok szkolny 2019/2020 TAK Nieobowiązujący (uchylony)
IX/85/2019 2019-11-27 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach, dla których Gmina Cedry Wielkie jest organem prowadzącym TAK Uchwalony oczekujący
IX/81/2019 2019-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia