wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-12-31 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbozowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-12-31 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-12-31 Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r., nr WI.II/EZ/7119/6-09/8/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ĄBudowa Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska (droga ekspresowa S7), na odcinku od Obwodowej Zachodniej Trójmiasta (węzeł ĄStraszyn") do włączenia do istniejącej drogi krajowej nr 7 w miejscowości Koszwały, na terenie gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy, miasto Gdańsk, Cedry Wielkie"
2018-12-27 Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 roku
2018-12-13 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (Nr 0007)"
2018-12-13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (Nr 0007)"
2018-12-12 Zawiadomienie o otrzymaniu pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku dotyczące postępowania pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (Nr 0007)"
2018-12-11 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-12-10 Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-12-10 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
Strona 1 of 153 (1527 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567151152153Następna