wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-04-19 POSTANOWIENIE NR 245/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
2019-04-18 Obwieszczenie. Starosta Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości że w dniu 15.04.2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11.02.2019 r. (nr rejestru DG.2374.19) została wydana decyzja nr 329/2019 r. (AB.6740.174.2019.LS.GC) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia ulicznego, budową przyłączy kanalizacji sanitarnej, budową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kablowej, budową kanału technologicznego oraz rozbiórka sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej
2019-04-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarki
2019-04-10 Postanowienie Nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie w okręgu wyborczym nr 14 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
2019-04-05 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla niepublicznych placówek oświatowych, dla których gmina Cedry Wielkie nie jest organem prowadzącym
2019-04-04 POSTANOWIENIE NR 223/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Cedry Wielkie
2019-04-04 POSTANOWIENIE NR 224/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu przekazania obwodowej komisji wyborczej kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie w okręgu wyborczym nr 14 zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
2019-04-03 INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
2019-04-03 UCHWAŁA Nr 5/19 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
2019-04-03 UCHWAŁA Nr 6/19 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnych
Strona 1 of 159 (1587 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567157158159Następna