wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-02-19 Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
2018-01-29 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia pn.: "Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa - oleju napędowego" na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański
2018-01-29 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa - oleju napędowego" na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański
2018-01-29 Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze: Główny księgowy oświaty.
2018-01-17 Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok
2018-01-16 Prowadzenie pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
2018-01-16 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ĄMontaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa – oleju napędowego" na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański
2018-01-15 Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy oświaty.
2018-01-12 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
2018-01-12 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w roku 2018.
Strona 1 of 143 (1429 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567141142143Następna