wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-11-15 Zawiadomienie o otrzymaniu ponownej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia pn.: ĄBudowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-11-06 Zawiadomienie o otrzymaniu pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-10-31 Zawiadomienie o złożeniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:ĄBudowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-10-30 Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (nr 0007)"
2018-10-29 Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
2018-10-26 Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: ds. komunalno - społecznych i gospodarki odpadami
2018-10-25 Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w sprawie przedsięwzięcia pn.: ĄBudowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-10-24 Zawiadomienie o złożeniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:ĄBudowa magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu rozwinięcia sprzedaży hurtowej zbóż i roślin oleistych w miejscowości Trutnowy"
2018-10-24 Informacja o złożonym wniosku dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały, Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (Nr 0007)"
2018-10-24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Koszwały Gmina Cedry Wielkie na działce nr 74/6, obręb Koszwały (Nr 0007)"
Strona 1 of 150 (1493 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567148149150Następna