wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-11-17 Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: ds. melioracji, dróg gminnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
2017-11-17 Zawiadomienie o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w sprawie przedsięwzięcia pn.Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa –oleju napędowego na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański
2017-11-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa - oleju napędowego" na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański
2017-11-06 Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
2017-11-06 Informacja o złożonym wniosku dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż dwupłaszczowego zbiornika paliwa - oleju napędowego" na działce o nr 250/10 obręb Trutnowy w jednostce ewidencyjnej Cedry Wielkie, powiat gdański"
2017-10-30 Wójt Gminy Cedry Wielkie ogłasza zaktualizowaną podstawowa kwotę dotacji na rok 2017. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 30 października 2017r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla przedszkoli na rok 2017.
2017-10-19 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Cedry Wielkie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
2017-10-17 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odcinek Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1 Koszwały - Nowy Dwór Gdański.
2017-10-04 Decyzja dotycząca przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa przystani żegalrskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"
2017-10-04 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji znak: OŚ.6220.7.3.2016 z dnia 21.03.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ĄRozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku etap II w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Ó
Strona 1 of 141 (1403 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567139140141Następna