wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-07-10 Informacja o zgromadzeniu publicznym - XI Żuławski Rajd Rowerowy
2018-07-06 Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-07-06 Zarządzenie nr 68/2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
2018-06-12 Informacja o wynikach naboru - stanowisko urzędnicze: Główny księgowy oświaty
2018-06-05 Wójt Gminy Cedry Wielkie podaje do publicznej wiadomości Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze
2018-05-28 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
2018-05-25 KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
2018-05-23 Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy oświaty.
2018-05-08 Sprostowanie do OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-04-27 Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.05.2018 r. do 01.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 16, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.15, środa w godz. od 7.30 do 16.30.
Strona 1 of 146 (1452 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567144145146Następna