wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-05-11 test
2018-05-08 Sprostowanie do OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 27.04.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-04-27 Wójt Gminy Cedry Wielkie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTU zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14.05.2018 r. do 01.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, pokój nr 16, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.15, środa w godz. od 7.30 do 16.30.
2018-04-23 Wójt Gminy Cedry Wielkie Zarządzeniem nr 38/2018 zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Trutnowy w dniu 10 maja 2018 r.
2018-04-06 Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych dotacji dla przedszkoli na rok 2018.
2018-04-05 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Cedrach Małych.
2018-04-05 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach.
2018-03-29 Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Cedry Wielkie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie przez inspektora Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. (część 1/2)
2018-03-29 Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Cedry Wielkie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie przez inspektora Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. (część 2/2)
2018-03-26 Postanowienie wyjaśniające dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od miejscowości Koszwały do Cedrów Małych oraz podłączenia kolonii Cedry Małe - ul. Brzozowa, Wspólna i Długa"
Strona 1 of 145 (1445 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567143144145Następna