wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-04-08 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2020-04-02 Prośba - Zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne
2020-03-31 Deklaracja dostępności - strona www, BIP, architektura
2020-03-25 Zarządzenie Nr 24 /2020 w sprawie tymczasowego zamknięcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Gminę Cedry Wielkie
2020-03-24 PETYCJA - "Stop zagrożeniu zdrowia i życia"
2020-03-16 Wójt Gminy Cedry Wielkie informuje że, NIE ODBĘDZIE SIĘ zaplanowany w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 16 przy ulicy Spacerowej w miejscowości Koszwały o powierzchni 53,94 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1211/10000 cz. w działce nr 324 o pow. 3089 m2 zapisanej w KW GD1G/00073871/1
2020-03-12 Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
2020-03-10 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Cedry Wielkie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata
2020-02-26 Aktualny Plan Zamówień Publicznych na rok 2020
2020-02-24 Rb-27S za IV kwartał 2019r. - korekta nr 1
Strona 1 of 174 (1734 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567172173174Następna