wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o Zarządzeniu numer: OB.0050.272.2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu prowadzenia negocjacji w ramach postępowania w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 r. nr 19 poz. 101) na wybór koncesjonariusza usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodno-ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb oraz powołania Zespołu Doradczego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu prowadzenia negocjacji w ramach postępowania w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2009 r. nr 19 poz. 101) na wybór koncesjonariusza usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu sieci wodno-ściekowej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb oraz powołania Zespołu Doradczego
Numer: OB.0050.272.2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-01-15
Data wejścia w życie: 2014-01-15
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy Suchy Dąb
Zarządzenie Treść zarządzenia [134,86 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marzena Budziak
Data wytworzenia informacji 2014-01-16
Data udostępnienia informacji 2014-01-16