wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o Uchwale numer: 0007.VI.41.2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Suchy Dąb
Numer: 0007.VI.41.2019
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2019-02-25
Data wejścia w życie: 2019-04-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): utrzymanie czystości i porządku
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [99,45 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2019-03-18
Data udostępnienia informacji 2019-03-18