wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-02-04 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku
2019-02-04 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2019 roku
2019-02-01 Unieważnienie naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
2019-01-09 OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Grabiny-Zameczek
2019-01-03 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchym Dębie
2018-11-15 Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB (6.12.2018)
2018-07-26 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2019 rok
2018-06-22 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb
2018-06-15 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
2018-06-11 Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.
Strona 1 of 6 (51 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna