wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-04-09 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb
2021-03-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb działka 112/4 w Steblewie
2021-03-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb działka 305/11 w Krzywym Kole
2021-03-25 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021
2021-03-22 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...Ó (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.18)
2021-03-17 OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchy Dąb na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028
2021-03-10 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchy Dąb w ramach konkursu AZBEST 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, na realizację w 2021 r. Zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
2021-02-22 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock... RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.13
2021-02-17 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...Ó RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.15
2021-02-08 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (RGN.6840.9.1.2020) działki 112/1 112/2 112/3 112/5
Strona 1 of 4 (36 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna