wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-01-31
Planowana godzina sesji 11:30
Planowane miejsce sesji Sala obrad Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 3. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnemu Rady Gminy Suchy Dąb Panu Markowi Matusz.
 5. Złożenie uroczystego ślubowania przez radnego obejmującego mandat Pana Marka Matusz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. powołania stałych komisji Rady Gminy Suchy Dąb na VIII kadencję – ref. A. Matusz Zastępca Wójta Gminy Suchy Dąb.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 5052) - ref. mecenas.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - ref. inspektor C. Kowalska.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Dąb na 2019 rok -   ref. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne wnioski.
 13. Sprawy bieżące Rady Gminy.
 14. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2019-01-23
Data udostępnienia informacji 2019-01-23