wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2021-03-01
Planowana godzina sesji 14:30
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji.
  4. Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Suchy Dąb – ref. J. Kruczek Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.2 w spr. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie ref. J. Kruczek Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.3 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XXVIII.192.2017 r. Rady Gminy Suchy Dąb z dnia
16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Dąb –
ref. W. Kułaga Podinspektor ds. oświaty.

5.4 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Suchy Dąb nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – ref. Z. Łysik Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji.


  1. Informacje o działalności Wójta w okresie między sesjami.
  2. Informacje Przewodniczącej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  3. Wolne wnioski i informacje.
  4. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2021-02-19
Data udostępnienia informacji 2021-02-19