wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-09-22
Planowana godzina sesji 8:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji.

4. Przyjęcie protokołu XIX sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2020 rok -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

5.2 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XV.123.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.

5.3 w spr. określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Suchy Dąb na rok szkolny 2020/2021.

6. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2020-09-18
Data udostępnienia informacji 2020-09-18