wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2020-01-29
Planowana godzina sesji 14:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Planowany porządek obrad
<br />
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. Przyjęcie protokołu XV sesji.
  4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Suchy Dąb.
  5. Plany pracy Komisji Rady Gminy Suchy Dąb na 2020 rok (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej).
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sychy Dąb na 2020 rok – ref. K. Przytuła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

6.2 w spr. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Suchy Dąb
ref. M. Cyra Przewodnicząca Rady Gminy.

6.3 w spr. realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ref. M. Dombrowska Kierownik GOPS.

6.4 w spr. zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2020 rok -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.  

6.5 w spr. zmiany uchwały Nr 0007.XV.123.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033 Gminy Suchy Dąb -  ref. J. Gliniecka Skarbnik Gminy.         

6.6 w spr. ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Suchy Dąb – ref. H. Brejwo Zastępca Wójta.

6.7 w spr. nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Suchy Dąb nieruchomości stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – ref. H. Brejwo Zastępca Wójta.

6.8 w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
o usunięcie nieprawidłowości związanych z występowaniem nazw miejscowości na terenie Gminy Suchy Dąb
ref. H. Brejwo Zastępca Wójta.


  1. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
  2. Wolne wnioski.
  3. Sprawy bieżące Rady Gminy.
  4. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Izabela Rokicka
Data wytworzenia informacji 2020-01-16
Data udostępnienia informacji 2020-01-16