wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-11-06 Konsultacje społeczne (09.11.2017)
2017-10-30 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wniesieniu przez strony odwołania od decyzji
2017-10-26 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Suchy Dąb
2017-10-06 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o wydaniu decyzji
2017-09-05 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄPrzebudowa wałów przeciwpowodziowych...Ó
2017-08-29 POSTANOWIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄOdbudowa z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych...Ó
2017-08-11 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
2017-08-04 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
2017-05-22 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
2017-02-17 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄPrzebudowa wałów przeciwpowodziowych...Ó
Strona 1 of 4 (31 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna