wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-02-17 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...Ó RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.15
2021-02-08 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (RGN.6840.9.1.2020) działki 112/1 112/2 112/3 112/5
2021-01-20 Plan zamówień publicznych na 2021 rok
2021-01-14 Wszczęcie postępowania administracyjnego - gazociąg pod korytem rzeki Motława
2021-01-07 Program Działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchym Dębie
2021-01-05 Ocena obszarowa jakości wody za rok 2019
2020-12-17 Informacja w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
2020-12-11 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Kolnik-Elbląg...Ó
2020-11-30 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Suchy Dąb za rok 2019
2020-10-26 Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka 279
Strona 1 of 3 (27 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna