wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-11-15 Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2022: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB (6.12.2018)
2018-07-26 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2019 rok
2018-06-22 Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Dąb
2018-06-15 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
2018-06-11 Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.
2018-06-11 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - Ąbudowa przepompowni ścieków...Ó (RDOŚ-Gd-WOO.4207.191.2017.ES.12)
2018-06-11 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy (10.07.2018)
2018-05-29 RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
2018-05-29 RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy
2018-02-19 Plan zamówień publicznych w 2018 r.
Strona 1 of 5 (46 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna