wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urząd Gminy w Suchym Dębie - Kontrole jednostki (z zewnątrz)

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2022-03-29 Protokół Kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy
2021-11-02 Wystąpienie pokontrolne - Państwowa Inspekcja Pracy - Odpowiedzi Urzędu
2021-10-06 Wystąpienie pokontrolne - Państwowa Inspekcja Pracy
2021-06-09 Wystąpienie pokontrolne - RIO - odpowiedzi Urzędu Gminy
2021-05-11 Wystąpienie pokontrolne - RIO
2021-03-12 Protokół RIO z kontroli kompleksowej w zakresie gosp. fin. i zam. publ.
2020-11-23 Wystąpienie pokontrolne PUW
2019-10-15 Protokół kontroli - WIOŚ
2019-03-19 Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy
2018-11-21 Informacja pokontrolna - Uniwersytet Przedszkolaka - uzupełnienie
2018-10-25 Informacja pokontrolna - Uniwersytet Przedszkolaka
2018-09-12 Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy + Oświadczenia
2018-03-14 Interpretacja indywidualna - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
2018-01-09 Wystąpienie pokontrolne - Pomorski Urząd Wojewódzki - WK-I.431.49.2017.BS
2017-12-22 Wystąpienie pokontrolne - Archiwum Państwowe w Gdańsku - 04.421.48.2017
2017-11-27 Wystąpienie pokontrolne - Pomorski Urząd Wojewódzki - FB-III.431.61.2017.AK
2017-10-12 Projekt wystąpienia pokontrolnego - Pomorski Urząd Wojewódzki
2017-04-19 Wystąpienie pokontrolne - odpowiedź Urzędu Gminy
2017-03-30 Wystąpienie pokontrolne - odpowiedź RIO
2017-02-21 Wystąpienie pokontrolne - odpowiedzi Urzędu Gminy.pdf
2017-01-26 Wystąpienie pokontrolne RIO
2016-11-25 Protokół RIO z kontroli kompleksowej w zakresie gosp. fin. i zam. publ.
2016-10-17 Protokół kontroli ZUS
2016-06-20 Protokół kontroli prblemowej w zakresie realizacji zadań Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
2016-03-29 Raport z czynności kontrolnych - Utworzenie kawiarenki internetowej w Krzywym Kole
2016-03-29 Raport z czynności kontrolnych - Plac Dębowy
2015-11-02 Wystąpienie pokontrolne - GOPS
2015-10-20 Informacja pokontrolna nr 68-P-1-13-II z kontroli realizacji projektu
2015-09-03 Protokół Kontroli Inspekcji Weterynaryjnej
2015-04-10 Informacja pokontrolna - Wiedza paszportem do przyszłości
2014-10-01 Protokół Kontroli Inspekcji Weterynaryjnej
2014-09-05 Wystąpienie pokontrolne - Ewdencja Ludności
2014-04-16 Odpowiedź na wystąpenie pokontrolne z dnia 20.03.2014 - GOPS
2014-03-20 Wystąpienie pokontrolne - GOPS
2014-02-18 Odpowiedź na zalecenia i wnioski z kontroli - NK-II.431.15.213.BCL
2014-01-20 Sprawozdanie z kontroli uproszczonej - NK.II.431.15.2013.BCL
2013-12-18 Protokół kontroli weterynaryjnej
2013-12-17 Protokół kontroli - Urząd Skarbowy - ustalenia w zakresie ewidencji zakupów i podatku nalizczonego
2013-12-17 Protokół kontroli - Urząd Skarbowy - ustalenia w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług
2013-12-13 Protokół kontroli - Oczyszczalania ścieków
2013-06-05 Informacja pokonktrolna - Modernizacja świetlicy w Krzywym Kole
2013-05-20 Informacja pokonktrolna - Modernizacja świetlicy w Steblewie
2013-04-11 RIO - odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
2013-03-11 Protokół RIO z kontroli kompleksowej w zakresie gosp. fin. i zam. publ.
2013-03-11 RIO - wystąpienie pokontrolne
2013-01-23 Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
2013-01-21 Kontrola projektu "Wiedza Naszym Kapitałem" - informacja pokontrolna
2012-06-15 Kontrola skarbowa projektu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gim..
2012-01-23 Kontrola projektu "Akademia Smyka" - informacja pokontrolna
2011-11-10 Kontrola wodociągu zbiorczego zaopatrzenia w wodę w Krzywym Kole
2011-01-10 Kontrola problemowa - wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli
2010-01-22 Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
2009-12-18 Kontrola doraźna projektu - Tworzymy punkty przedszkolne
2009-12-10 Kontrola Archiwum Zakładowego Urząd Gminy w Suchym Dębie
2009-12-08 Kontrola finansowa przeprowadzona w dniach 5-13 listopada 2009r.
2009-04-24 Regionalna Izba Obrachunkowa
2008-06-02 Wystąpienie pokontrolne - Rozliczenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego