wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wójt
Symbol stanowiska: Wójt
Nazwa stanowiska: Wójt

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
- określanie sposobu wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym
- wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy
- reprezentowanie gminy na zewnątrz
- opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią
- ogłaszanie i odwoływanie alarmu przeciwpowodziowego

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Mariusz Zawolski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aleksandra Matusz
Data wytworzenia informacji 2010-12-14
Data udostępnienia informacji 2010-12-14