wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
SSP.0050.42.2021 2021-06-10 Zarządzenie w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support w Urzędzie Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
WOC.0050.18.2020 2020-03-16 Zarządzenie w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Suchy Dąb w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.5.2018 2018-12-05 Zarządzenie w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support w Urzędzie Gminy Suchy Dąb NIE Nieobowiązujący (uchylony)
OB.0050.209.2017 2017-06-01 Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.184.2017 2017-03-02 Zarządzenie w utworzenia formacji obrony cywilnej NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.178.2017 2017-02-28 Zarządzenie w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Suchy Dąb w 2017 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.173.1.2016 2016-12-30 Zarządzenie w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.143.2016 2016-09-15 Zarządzenie w sprawie treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2016 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.94.2016 2016-01-07 Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) o zagrożeniach w gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.86.2015 2015-12-10 Zarządzenie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.74.2015 2015-10-23 Zarządzenie w sprawie treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2015 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.327.2014 2014-09-16 Zarządzenie w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.326.2014 2014-09-08 Zarządzenie w sprawie treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2014 roku NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.258.2013 2013-11-13 Zarządzenie w sprawie treningów systemu wykrywania i alarmowania w 2013 r. NIE Uchwalony obowiązujący
OB.0050.217.2013 2013-06-12 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Gminnego planu dystrybucji preparatu jodowego w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Suchy Dąb" TAK Uchwalony obowiązujący