wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.16.2014
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 0,00 zł
złotych
Termin składania ofert: 2014-07-15
Przedmiot zamówienia: usługi finansowe
CPV Przedmiotu Zamówienia: 66.11.00.00-4
Które postępowanie w tej sprawie: 2
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 1
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2014-07-02 , do dnia 0001-01-01.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 142233 - 2014 , poz., z 2014 r.

Krótki opis:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Piastowa i jego jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych

Wyniki postępowań:
Firma: BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Małgorzata Kadzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Kubicki
Data wytworzenia informacji 2014-07-02
Data udostępnienia informacji 2014-07-02