wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o Uchwale numer: 191/XXII/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Numer: 191/XXII/12
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2012-11-30
Data wejścia w życie: 2013-02-06
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): utrzymanie czystości i porządku
Data publikacji: 2013-01-22
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, rocznik 2013, poz. 327
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Adres publikacji aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=327
Uwagi: uchylony uchwałą nr 91/XI/19 Rady Miejskiejw Pajecznie z dnia 29 października 2019 roku.
Uchwała Treść uchwały [154,02 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2012-11-23
Data udostępnienia informacji 2012-11-23