wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o Uchwale numer: 193/XXII/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Numer: 193/XXII/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-11-30
Data wejścia w życie: 2013-02-06
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2013-01-22
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, rocznik 2013, poz. 328
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Adres publikacji aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=328
Uchwała Treść uchwały [157,86 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2012-11-23
Data udostępnienia informacji 2012-11-23