wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o Uchwale numer: 196/XXII/12

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numer: 196/XXII/12
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2012-11-30
Data wejścia w życie: 2013-02-06
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje lokalno-porządkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-01-22
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, rocznik 2013, poz. 329
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Aders publikacji aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=329
Uchwała Treść uchwały [172,7 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2012-12-07
Data udostępnienia informacji 2012-12-07