wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o Uchwale numer: 210/XXIV/13

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 210/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ W PAJ CZNIE
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o†wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości†
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Numer: 210/XXIV/13
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-01-25
Data wejścia w życie: 2013-03-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2013-03-07
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, rocznik 2013, poz. 1366
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Adres publikacji aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1366
Uchwała Treść uchwały [1,5 MB], data ogłoszenia pliku: 2013-02-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2013-02-05
Data udostępnienia informacji 2013-02-05