wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje o Uchwale numer: 211/XXIV/13

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 211/XXIV/13
RADY MIEJSKIEJ W PAJ CZNIE
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w†sprawie określenia terminu, częstotliwości i†trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi†
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numer: 211/XXIV/13
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2013-01-25
Data wejścia w życie: 2013-03-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji: 2013-03-07
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, rocznik 2013, poz. 1367
Informacje dodatkowe i uzupełniające: Adres publikacji aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1367
Uwagi: Uchylona uchwałą Nr 148/XV/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
Uchwała Treść uchwały [95,3 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-02-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Rybak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2013-02-05
Data udostępnienia informacji 2013-02-05