wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 43 747 982,00 zł 42 237 981,00 zł 1 510 001,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 44 713 779,00 zł 44 197 049,00 zł 516 730,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 12 274 618,00 zł 10 793 752,00 zł 1 480 866,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 26 935 594,00 zł 21 487 413,00 zł 5 448 181,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 39 662 518,00 zł 32 783 397,00 zł 6 879 121,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł