wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. obsługi prawnej
Nazwa skrócona: Obsługa prawna
Symbol: OP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Wtorek i Piątek
w godz od 7.30 do 15.30 Środa
w godz od 12.00 do 15.00 Czwartek
w godz od 7.30 do 12.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)obsługa prawna i zapewnienie działania Urzędu z przepisami prawa, w tym:

a) opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych, uchwał i zarządzeń,

b) obsługa prawna:

- organów Gminy,

- referatów i poszczególnych samodzielnych stanowisk w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy;

2)nadzór nad stosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

3)opiniowanie projektów umów i porozumień;

4)wydawanie opinii prawnych, w tym m.in. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązywania z pracownikami umów o pracę, wydawanie opinii prawnych w sprawach przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach ważnych dla organów Gminy i Urzędu wydawanie opinii prawnej przez Radcę następuje w formie pisemnej;

5)szkolenie pracowników Urzędu w zakresie obowiązujących przepisów;

6)prowadzenie spraw sądowych w zakresie spraw majątkowych Gminy, spraw pracowniczych i karnych Urzędu;

7)uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;

8)nadzór prawny nad egzekucją należności Urzędu;

9)obsługa prawna Rady Miejskiej w Pajęcznie;

10)monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa, przygotowywanie komunikatów prawnych dla pracowników Urzędu;

11)pomoc prawna pracownikom Urzędu oraz jednostek w redagowaniu pism, dokumentów, decyzji, opinii.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2011-02-14
Data udostępnienia informacji 2011-02-14