wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa skrócona:
Symbol: SO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zadania własne;

1) zapewnienie funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych;

2) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w zakresie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych;

3) koordynowanie czasu otwarcia placówek handlowych i usługowych;

4) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

1) ewidencjonowanie działalności gospodarczej;

2) prawowanie nadzoru nad siecią placówek handlowych i usługowych;

3) organizowanie obrony cywilnej na terenie Gminy i reagowanie kryzysowe w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń;

4) organizowanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych i poboru;

5) wydawanie decyzji o przedterminowym zwalnianiu żołnierzy służby wojskowej i uznawanie za jedynego żywiciela rodziny;

6) prowadzenie spraw ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;

7) prowadzenie kancelarii tajnej;

8) prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską oraz świadczeń na rzecz obrony;

9) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów tożsamości;

10) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;

11) przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12