wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. obsługi informatycznej
Nazwa skrócona:
Symbol: IT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
Pajęczno 98-330
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek, Środa i Czwartek
w godz. od 7.30 do 15.30 Wtorek
w godz. od 7.30 do 17.30 Piątek
w godz. od 7.30 do 13.30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1)sprawowanie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania stosowanych w Urzędzie;

2)administrowanie bazami danych Urzędu;

3)odpowiedzialność za aktualizację oprogramowania;

4)wybór i zakup akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania;

5)wdrażanie i rozwój systemów informatycznych w Urzędzie;

6)informatyczne zabezpieczanie danych Urzędu, ochrona baz danych;

7)dokonywanie analizy funkcjonowania systemów informatycznych, występowanie z wnioskami na temat ich usprawnień.

8)udzielanie porad i instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania;

9)dział w komisjach przetargowych przy zakupie nowego sprzętu i akcesoriów komputerowych;

10)odpowiedzialność za bieżące naprawy i konserwację sprzętu komputerowego;

11)ocena przydatności sprzętu i oprogramowania komputerowego;

12)bieżąca aktualizacja strony internetowej Urzędu;

13)administrowanie i aktualizacja BIP;

14)nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń rejestrujących rozmowy telefoniczne;

15)współpraca operatorami telefonicznymi. Ocena i wybór najkorzystniejszych dla Urzędu rozwiązań;

16)rozliczanie rozmów telefonicznych.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Andrzej Strzelczak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2014-05-12
Data udostępnienia informacji 2014-05-12