wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina i Miasto Pajęczno

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
269/XXVIII/17 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału TAK Uchwalony obowiązujący
259/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
258/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
257/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
255/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
228/XXIII/17 2017-06-30 Uchwała w sprawie zniesienia nazwy placu upamiętniającego organizację symbolizującą komunizm TAK Uchwalony obowiązujący
227/XXIII/17 2017-06-30 Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pajęcznie TAK Uchwalony obowiązujący
201/XXI/17 2017-03-24 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
194/XX/17 2017-02-10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego TAK Uchwalony obowiązujący
191/XX/17 2017-02-10 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
189/XX/17 2017-02-10 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza TAK Uchwalony obowiązujący
174/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków TAK Uchwalony obowiązujący
173/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
169/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
165/XVII/16 2016-10-26 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pajęczno kartą płatniczą TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia