wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina i Miasto Pajęczno

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
228/XXIII/17 2017-06-30 Uchwała w sprawie zniesienia nazwy placu upamiętniającego organizację symbolizującą komunizm TAK Uchwalony oczekujący
227/XXIII/17 2017-06-30 Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pajęcznie TAK Uchwalony obowiązujący
201/XXI/17 2017-03-24 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
194/XX/17 2017-02-10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego TAK Uchwalony oczekujący
191/XX/17 2017-02-10 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony oczekujący
189/XX/17 2017-02-10 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza TAK Uchwalony oczekujący
174/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków TAK Uchwalony obowiązujący
173/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
169/XVIII/16 2016-11-24 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
165/XVII/16 2016-10-26 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pajęczno kartą płatniczą TAK Uchwalony obowiązujący
160/XVI/16 2016-09-14 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dylów A TAK Uchwalony oczekujący
152/XV/16 2016-06-29 Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrod TAK Uchwalony oczekujący
151/XV/16 2016-06-29 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony oczekujący
150/XV/16 2016-06-29 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
149/XV/16 2016-06-29 Uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia