wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
15/II/18 2018-11-30 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
327/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
326/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK Uchwalony oczekujący
325/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie Statutu Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
324/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania TAK Uchwalony obowiązujący
323/XXXIII/18 2018-09-12 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy i miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
318/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka w Pajęcznie oraz nadania mu statutu TAK Uchwalony oczekujący
317/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
316/XXXII/18 2018-08-10 Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
309/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
302/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pajęczno TAK Uchwalony oczekujący
301/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Pajęcznie i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie TAK Uchwalony oczekujący
300/XXXI/18 2018-06-29 Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka w Pajęcznie oraz nadania mu statutu TAK Uchwalony oczekujący
269/XXVIII/17 2017-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału TAK Uchwalony obowiązujący
259/XXVII/17 2017-11-30 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pajęczno TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia