wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Ogłoszenie z tablicy: Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Tytuł ogłoszenia: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno-Tekst zmiany studium
Adresat: Wszyscy Mieszkańcy Gminy i Miasta Pajęczno
Adres adresata: ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno
Nazwa tablicy: Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji
Znak sprawy: PI.6720.8.2017
Data Pisma: 2018-09-24
Od kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2018-09-24
Do kiedy ogłoszenie publikowane na tablicy: 2018-11-05
Typ tablicy: Tablica ogłoszeń - Urzędu/Jednostki
Komórka organizacyjna prowadząca tablicę: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Komórka organizacyjna przekazująca ogłoszenie: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za publikację na tablicy: Sylwia Teresa Pułka
Treść ogłoszenia: Pobierz treść ogłoszenia , data ogłoszenia pliku: 2018-09-21

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-09-21
Data udostępnienia informacji 2018-09-21