wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
150/19 2019-11-27 Zarządzenie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2027. NIE Uchwalony obowiązujący
149/19 2019-11-27 Zarządznie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projaktu Uchwały budżetowej Gminy Pajęczno na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
145/19 2019-11-20 Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 NIE Uchwalony obowiązujący
143/19 2019-11-18 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
142/19 2019-11-14 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno na lata 2020-2027 NIE Uchwalony obowiązujący
141/19 2019-11-14 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
140/19 2019-11-14 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pajęczno na 2020 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
138/19 2019-10-31 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019r. NIE Uchwalony obowiązujący
137/19 2019-10-30 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019r. NIE Uchwalony obowiązujący
136/19 2019-10-29 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019r. NIE Uchwalony obowiązujący
135/19 2019-10-22 w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Burmistrza Pajęczna na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwai NIE Uchwalony obowiązujący
134/19 2019-10-21 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2020 roku w Gminie Pajęczno NIE Uchwalony obowiązujący
133/19 2019-10-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.:ĄModernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku Urzędu Miejskiego w PajęcznieÓ NIE Uchwalony obowiązujący
132/19 2019-10-11 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019 r NIE Uchwalony obowiązujący
131/19 2019-10-03 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: ĄDostawa energii elektrycznej dla Gminy Pajęczno oraz podległych obiektów i infrastrukturyÓ NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia