wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
75/19 2019-06-14 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
74/19 2019-06-14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno za 2018 rok NIE Uchwalony obowiązujący
73/19 2019-06-12 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
72/19 2019-06-10 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
70/19 2019-06-03 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola NIE Uchwalony obowiązujący
68/19 2019-05-31 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019r NIE Uchwalony obowiązujący
66/19 2019-05-24 Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasadi sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno NIE Uchwalony obowiązujący
65/19 2019-05-24 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy Pajęczno na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
63/19 2019-05-17 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
62/19 2019-05-16 Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pajęczno za rok 2018 NIE Uchwalony obowiązujący
60/19 2019-05-14 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego NIE Uchwalony obowiązujący
59/19 2019-05-09 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciem pszczół na terenie gminy Pajęczno. NIE Uchwalony obowiązujący
56/19 2019-05-06 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia opiekunów lokali wyborczych w gminie i mieście Pajęczno w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych NIE Uchwalony obowiązujący
55/19 2019-05-06 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych NIE Uchwalony obowiązujący
54/19 2019-04-26 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia