wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
96/19 2019-07-24 Zarządzenie w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. ustalania i szacowania wysokości szkód powstałych w wyniku przejazdu czołgiem po ul. Mickiewicza w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
95/19 2019-07-24 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
90/19 2019-07-10 Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 NIE Uchwalony obowiązujący
89/19 2019-07-10 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach NIE Uchwalony obowiązujący
88/19 2019-07-10 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
87/19 2019-07-10 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
86/19 2019-07-08 Zarzadzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
85/19 2019-07-08 Zarządzenie w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Pajęczno NIE Uchwalony obowiązujący
84/19 2019-07-04 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego NIE Uchwalony obowiązujący
83/19 2019-06-28 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno na 2019r. NIE Uchwalony obowiązujący
82/19 2019-06-24 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Pajęczno na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Pajęczno współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych NIE Uchwalony obowiązujący
81/19 2019-06-24 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Pajęcznie NIE Uchwalony obowiązujący
80/19 2019-06-19 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach w dniu 2 lipca 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
79/19 2019-06-19 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie w dniu 2 lipca 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
78/19 2019-06-19 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie w dniu 2 lipca 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia