wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Pajęczno

Urząd Miejski w Pajęcznie - Ochrona środowiska

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2019-11-22 Informacja o osiągnietych poziomach recyklingu przez Gmine Pajeczno w 2018 roku Aleksandra Bilska
2019-11-20 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
2019-11-20 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
2019-09-05 Decyzja 30/19 z dnia 05 września 2019 r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2019-09-05 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia przydatność wody do spożycia wodociąg Niwiska Górne 05.09.2019 PPIS w Pajęczno
2019-07-30 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2019-07-30 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki PPIS w Pajęcznie
2019-07-26 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajecznie
2019-06-28 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie PPiS.HK.411.5.64.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Niwiska Górne PPIS w Pajecznie
2019-06-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Janki PPIS W PAJĘCZNIE
2019-06-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag M.PAJĘCZNO PPIS W PAJĘCZNIE
2019-01-08 INFORMACJA - podanie do publicznej wiadomości Państwowe Gospodarwstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
2018-12-27 Ocena okresowa jakości wody do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach gminy i miasta Pajęczno w 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-11-29 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - listopad 2018 PPIS w Pajęcznie
2018-11-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno, Czerkiesy, Niwiska Górne, Gajęcice Nowe - 07.11.2018 PPIS w Pajecznie
2018-09-21 Poziomy recylingu osiągniete przez Gminę Pajęczno w 2017 roku Aleksandra Bilska
2018-08-23 OBWIESZCZENIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI - DOTYCZY PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE ZMIANY PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA I PLANU DZIAŁAŃ KROTKOTERMINOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Niwiska Górne 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Nowe Gajęcice 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-07-04 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociag Czerkiesy 04 lipca 2018 r. PPIS w Pajęcznie
2018-06-21 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki 21.06.2018
2018-06-18 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno 18.06.2018
2018-04-27 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Janki i Pajęczno z 27.04.2018 PPIS w Pajęcznie
2018-04-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia- wodociąg Pajęczno, Czeriesy, Nowe Gajęcice, Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2018-04-06 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2018-03-19 OBWIESZCZENIE OS.6341.46.2017/2018 Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
2018-03-06 NK.6220.4.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Aleksandra Bilska
2018-03-06 Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Nadzór Wodny w Pajęcznie
2018-02-07 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2018-01-02 INFORMACJA O MIEJSCU, TERMINACH I CZASIE WYZNACZONYM DO ODPALANIA ŁADUNKÓW MATERIAŁU WYBUCHOWEGO W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA "DZIAŁOSZYN- TRĘBACZEW", "NIWISKA GÓRNE - GRĄDY" ORAZ "PAJĘCZNO-MAKOWISKA I" CEMENTOWNIA WARTA S.A.
2017-12-12 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2017-12-01 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - STRONY POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-12-01 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W DNIU 01 grudnia 2017 r. znak: na realizację przedsięwzięcia polegającego na: dalszej eksploatacji złoża wapieni jurajskich ĄNiwiska Górne-GrądyÓ oraz określenie warunków realizacji tego przedsięwzięcia. Aleksandra Bilska
2017-11-09 NK.6220.1.2017 OBIWIESZCZENIE - INFORMACJA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI DO STRON POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Pajęczno - 08.11.2017 PPIS w Pajecznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Nowe Gajecice - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Niwiska Górne - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-11-08 Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia wodociag Czerkiesy - 08.11.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-10-24 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI - ZAWIADOWMIENIE STRON POSTĘPOWANIA Aleksandra Bilska
2017-10-24 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA: ĄPrzebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odc. granicy gminy Pajęczno-Pajęczno, ul. SienkiewiczaÓ
2017-10-10 NK.6220.1.2017 OGŁOSZENIE - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA Aleksandra Bilska
2017-09-25 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociąg Janki, Nowe Gajęcice, Czerkiesy, Niwiska Górne, Pajęczno - z 12 września 2017 roku PPIS w Pajęcznie
2017-09-25 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcie pn.ĄPrzebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Osjaków-Siemkowice-Pajęczno na odc. granicy gminy Pajęczno-Pajęczno, ul. SienkiewiczaÓ Aleksandra Bilska
2017-09-11 Informacje o osiągniętych w roku kalendarzowym 2016wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Aleksandra Bilska
2017-09-04 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018 KRAJOWA IZBA KOMINIARZY
2017-08-03 OGŁOSZENIE - Zarząd Wojwództwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Wojwództwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw UM w ŁODZi
2017-08-03 NK.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE - Zawiadomienie stron postępowania o wsczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Aleksandra Bilska
2017-07-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki z dnia 26-07-2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-26 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno z dnia 26-07-2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Niwiska Górne z 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Nowe Gajecice 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Janki 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Czerkiesy 13.07.2017
2017-07-13 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wodociag Pajęczno 13.07.2017 PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Nowe Gajęcice PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Niwiska Górne PPIS w Pajęcznie
2017-07-05 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociag Czerkiesy PPIS w Pajęcznie
2017-05-23 NK.6220.1.2017 OBWIESZCZENIE DO STRON POSTEPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. DALSZA EKSPLOATACJA ZŁOŻA NIWISKA GÓRNE-GRĄDY- ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WYSTĄPIENIE O UZGODNIENIE DO RDOŚ W ŁODZI Aleksandra Bilska
2017-05-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg Pajęczno z dnia 10 maja 2017 r. PPIS w Pajęcznie
2017-05-10 Ocena jakości wody przeznaczonej do spozycia - wodociąg Janki z dnia 10 maja 2017 r. PPIS w Pajęcznie
2017-03-07 15-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG NIWISKA GÓRNE PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 17-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG JANKI PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 19-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG CZERKIESY PPIS PAJECZNO
2017-03-07 21-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG PAJĘCZNO PPIS PAJĘCZNO
2017-03-07 22-17 DECYZJA STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOZYCIA WODOCIĄG NOWE GAJĘCICE PPIS PAJĘCZNO
2017-02-27 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NK.6220.5.2016 Z 24 LUTEGO 2017 R. Aleksandra Bilska
2017-02-03 Decyzja 1/17 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia w wodociagu PPIS w Pajęcznie
2017-01-13 NK.6220.6.2016 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2017-01-12 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2017-01-05 Powiadomienie od Cementowni WARTA S.A. z/s w Trebaczewie o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w zwiazku z eksploatacja złoża "Działoszyn-Trebaczew", "Niwiska górne-Grady" oraz Pajeczno-Makowiska I" na rok 2017. Cementownia WARTA S.A.
2016-12-23 APEL MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI I GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
2016-12-14 185-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU NOWE GAJĘCICE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-14 187-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 186-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 189-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU NIWISKA GÓRNE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-12-02 188-16 DECYZJA STWIERDZAJACA PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIAGU CZERKIESY PPIS W PAJĘCZNIE
2016-11-16 DECYZJA 171-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-11-15 OBWIESZCZENIE DOTYCZĄCE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA NK.6220.7.2016 Aleksandra Bilska
2016-10-27 DECYZJA 159-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU CZERKIESY PPIS PAJĘCZNO
2016-10-27 DECYZJA 160-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU NOWE GAJĘCICE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-10-27 DECYZJA 161-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU NIWISKA GÓRNE PPIS W PAJĘCZNIE
2016-10-24 NK.6220.6.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa stacji paliw z samoobsługową myjnią samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną WOJ. ŁÓDZKIE, POWIAT PAJĘCZAŃSKI, MIASTO PAJĘCZNO, UL. 1 MAJA, DZ. EW. NR 59/2, 58/4, OBREB: 0023 M. PAJĘCZNO Ó Aleksandra Bilska
2016-10-19 NK.6220.5.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów biodegradowalnych przez wykonanie studni odgazowujących, montaż instalacji gazu wysypiskowego biegnącej od studni do jednostki kogeneracyjnej o mocy 160 kW (gaz wysypiskowy spalany w celach energetycznych) Ó Aleksandra Bilska
2016-10-13 Decyzja 142/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-09-12 Komunikat Prezesa Krajowej Izby kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017 Krajowa Izba Kominiarzy
2016-08-02 Decyzja 102/16 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-07-28 DECYZJA 98-16 STWIERDZAJĄCA PRZYDATNOŚC WODY DO SPOŻYCIA WODOCIĄG JANKI PPIS W PAJĘCZNIE
2016-07-20 Informacje o osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Aleksandra Bilska
2016-07-05 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów Aleksandra Bilska
2016-07-05 OBWIESZCZENIE - PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJACEGO NA wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych Dylów w granicach planowanego obszaru górniczego Dylów Aleksandra Bilska
2016-06-30 Decyzja 80/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Czerkiesy
2016-06-30 Decyzja 81/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Nowe Gajęcice
2016-06-30 Decyzja 82/16 stwierdzajaca przydatność wody do spozycia w wodociągu Niwiska Górne
2016-06-14 Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach dotycząca zakazu wydobywania kopalin bez koncesji Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach
2016-06-10 Decyzja 70/16 stwierdzenie przydatności wody do spożycia - wodociąg Pajęczno PPIS w Pajęcznie
2016-06-10 Decyzja 71/16 stwierdzenie przydatności wody do spożycia - wodociąg Janki PPIS w Pajęcznie
2016-05-25 Decyzje w sprawie przydatnosci wody do spożycia wodociag Janki i wodociag Pajęczno
2016-04-25 OBWIESZCZENIE- Zawiadomienie stron postepowania o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniah dla przedsięwzięcia polegającego na . Ąwydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych ĄDylówÓ w granicach projektowanego obszaru górniczego ĄDylówÓ Aleksandra Bilska
2016-04-20 Decyzja 51/16 stwierdzająca przydatnośc wody do spozycia w wodociagu Pajęczno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
2016-04-05 VI.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE- ZAWIADOMIENIE STRON O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastruktura towarzyszącą w gminie Pajęczno Aleksandra Bilska
2016-04-05 VI.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE- PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA Budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej i infrastruktura towarzyszącą w gminie Pajęczno Aleksandra Bilska
2016-03-04 Decyzja 17/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Niwiska Górne PPIS
2016-03-03 Decyzja 14/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Pajęczno PPIS
2016-03-03 Decyzja 15/16 stwierdzajaca przydatność wody do spożycia w wodociągu Czerkiesy PPIS
2016-03-03 Decyzja 16/16 - stwierdzenie przydatnosci wody do spożycia w wodociągu Nowe Gajęcice PPIS
2016-02-22 OGŁOSZENIE - INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH WYDOBYCIU KOPALINY ZE ZŁOŻA PISAKÓW SKALENIOWO-KWARCOWYCH ĄDYLÓWÓ W GRANICACH PROJEKTOWANEGO OBSZARU GÓRNICZEGO ĄDYLÓWÓ.
2016-02-19 Informacja na temat przydatnosci wody do spozycia w wodociągu Pajeczno
2016-02-17 NK.6220.2.2016 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ĄPrzebudowie drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr l 53P o długości ok.2,0 km, zaczynającego się od drogi powiatowej nr 1500E Pajęczno- Sulmierzyce i przebiegającej przez oddziały leśne nr 26/27 do drogi powiatowej nr 3515E Siedlec- Wistka i dalej od drogi 3515E przez oddziały leśne nr 30/31 i 33/34Ó
2016-02-11 OBWIESZCZENIE - ZAWIADAMOMIENIE O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJACEGO NA - BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACA W GMINIE PAJĘCZNO Aleksandra Bilska
2016-01-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwsiewziecia polegajacego na Rozbudowie budynku mroźni składowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu uboju i rozbioru mięsa MIR-KAR Aleksandra Bilska
2015-12-04 VI.6220.1.2014 OGŁOSZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA - W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH WRAZ Z URZADZENIAMI DO PRZESYŁANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GMINIE PAJECZNO
2015-11-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ĄBudowa hali magazynowej z częścią administracyjno-socjalna na terenie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców FRUBEX-BIS na działkach nr ewid. 56/17 w obrębie Pajęczno przy ul. 700 – Lecia 4 w PajęcznieÓ. Aleksandra Bilska
2015-04-15 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
2015-04-13 INFORMACJA O ODSTAPIENIU OD STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBESTU Z TERENU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO
2015-03-02 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
2014-10-29 Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno
2014-10-29 Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno
DECYZJA 158-16 STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA W WODOCIĄGU PAJĘCZNO