wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Skórzec

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu

Pełna nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu
Nazwa skrócona: GOK
Grupa jednostek: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Podgrupa jednostek: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Adres jednostki: 08-114 Skórzec,
Telefon: 531 905 455
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: 1
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Skórzec
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała nr XII/82/19
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: http://gokskorzec.pl
Data ostatniej aktualizacji:

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Arkadiusz Dołęga
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2020-08-31
Czy pracownik urzędu: NIE
Wiek: 46
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek Kultury wykonuje zadania własne gminy w zakresie działalności kulturalnej i realizuje cele oraz zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej a także upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Informacje dodatkowe o działaności

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą: 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 4) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki, 5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych, 6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i historii.

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP ANNA KAMIŃSKA
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji ANNA KAMIŃSKA
Data wytworzenia informacji 2020-09-08
Data udostępnienia informacji 2020-09-08