wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Uchwale numer: XXVI/183/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Ludwin z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ludwin
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ludwin
Numer: XXVI/183/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-11-28
Data wejścia w życie: 2013-11-18
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2013-12-05
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lub. 2013 poz. 5129- unieważniona uchwała - zostałas stwierdzona nieważność uchwały przez RIO
Uchwała Treść uchwały [16,61 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-12-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2013-12-09
Data udostępnienia informacji 2013-12-09