wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Informacje o Uchwale numer: XXXV/244/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXV/244/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ludwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
Numer: XXXV/244/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-11-07
Data wejścia w życie: 2014-12-08
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): nie dotyczy
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): nie dotyczy
Data publikacji: 2014-11-24
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Lub. 2014.3821 z dnia 24.11.2014 r.
Uchwała Treść uchwały [15,47 KB], data ogłoszenia pliku: 2014-11-19

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Gryglicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Monika Gryglicka
Data wytworzenia informacji 2014-11-19
Data udostępnienia informacji 2014-11-19